PGF Romania

Project Generating Facility

cautare      cautare

Lansare Cerere de expresii de interes

05 martie 2010

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) şi Institutul pentru Politici Publice (IPP) au deschis in 5 martie 2010 o Cerere de expresii de interes pentru identificarea comunităţilor şi respectiv organizaţiilor neguvernamentale ce vor putea beneficia de servicii incluse in oferta PGF Romania:

          1. Facilitare comunitară pentru identificarea celor mai bune idei de proiecte care pot fi dezvoltate ulterior in aplicaţii pentru fonduri structurale;

          2. Asistenţă de specialitate pentru autorităţile locale interesate in dezvoltarea de strategii locale adaptate la obiectivele de interes pentru comunitatea de romi;

          3. Programe de formare profesională pentru reprezentanţi ai comunităţilor de romi pentru creşterea capacităţii şi expertizei in domeniul managementului de proiecte şi al managementului organizaţional care pot deveni agenţi de dezvoltare locală;

          4. Asistenţă in elaborarea de proiecte pentru finanţare din fonduri structurale, care să conţină explicit obiective de incluziune a romilor.

Serviciile enumerate la punctele 1 şi 4 se vor furniza la nivelul comunităţilor de romi şi autorităţilor locale, serviciile menţionate la punctul 2 sunt adresate autorităţilor de la nivel local şi judeţean, iar cele de la punctul 3 preponderent organizaţiilor neguvernamentale şi membrilor comunităţilor de romi.

Pentru selecţia comunităţilor in care urmează a fi derulate tipurile de intervenţii menţionate anterior vor fi avute in vedere:
          - mărimea comunităţii roma,
          - interesul şi capacitatea instituţiilor/organizaţiilor locale de a accesa şi gestiona proiecte prin fonduri structurale adresate comunităţilor rome,
          - impactul preconizat al proiectelor,
          - cooperarea şi parteneriatul / participarea actorilor locali,
          - capacitatea financiară şi tehnică de susţinere a proiectelor,
          - distribuţia geografică la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Organizaţiile neguvernamentale pot beneficia de formare profesională şi de asistenţă pentru elaborarea unui proiect in cadrul sesiunilor de instruire.  In cazul in care aceste organizaţii sunt localizate in comunităţi selectate pentru alte tipuri de asistenţă PGF sau doresc să dezvolte activităţi in comunităţile respective, pot beneficia, alături de autorităţi locale şi comunitate, de serviciile oferite acestora.

Activităţile de instruire şi asistenţă vizează organizaţiile mai puţin experimentate, dar cu interes şi potenţial de dezvoltare. Prioritate vor avea organizaţiile care nu mai beneficiază de suport sau asistenţă similară, de preferinţă organizaţii de romi sau orientate pe furnizare de servicii pentru comunităţi de romi

Organizatiile neguvernamentale care sunt interesate de servicii sunt incurajate să completeze Anexa 1 (Solicitare de asistenţă) şi Anexa 2 (Chestionar privind analiza de nevoi de servicii) (documente disponibile pentru download in cadrul sectiunii de Resurse) şi să le transmită, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al organizaţiei, prin fax, poştă sau e-mail, pană la data de 15 martie 2010, la următoarele date de contact:

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Adresa:  strada Orzari, nr. 86A, sector 2, Bucureşti
Telefon:  021 310 01 77; 021 310 01 81
Fax:   021 310 01 80
E-mail:   
stef@fdsc.ro 
Persoană de contact: Stefania Andersen

Datele furnizate urmează a fi utilizate pentru elaborarea unei analize de nevoi la nivelul comunităţilor de romi privind accesarea fondurilor europene ce va fi realizată de FRDS. Selecţia propriu-zisă a participanţilor la sesiunile de instruire şi asistenţă organizate in cadrul proiectului se va realiza de către FDSC.

Pentru sustenabilitatea intervenţiei, in procesul de selecţie pentru instruire se va lua in considerare in primul rand consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale de romi sau orientate pe furnizare de servicii pentru comunităţi de romi care activează in comunităţi selectate si pentru celelalte servicii PGF.   

|

Ultimele Comunitati

judetul Ialomita
Traian Comuna Traian este situata in Campia Baraganului, in partea de nord a judetului Ialomita si se invecineaza la vest cu...
judetul Hunedoara
Aninoasa Orasul Aninoasa este situat in partea sudica a judetului Hunedoara, in bazinul carbonifer Valea Jiului. Se invecineaza la nord-est...
judetul Iasi
Miroslovesti Comuna Miroslovesti este situata in S-E Podisului Sucevei (Podisul Falticenilor) si in N-V judetului Iasi. Este strabatuta de la nord...
judetul Valcea
Babeni Orasul Babeni se afla la circa 20 km sud de municipiul Ramnicu Valcea si la 30 km nord de municipiul Dragasani,...

Parteneri

Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii CivileFondul Roman de Dezvoltare SocialaInstitutul pentru Politici Publice a sprijinit PGF Romania in perioada Septembrie 2009 - Martie 2011

Harta facilitare

© 2017 PGF Romania
toate drepturile rezervate
The Project Generation Facility is a component of the initiative "Making the Most of EU funding for Roma Inclusion".
The initiative is managed by the Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society Institute.
home  |   prezentare parteneri  |   prezentare comunitati  |   resurse  |   evenimente  |   contact
concept si dezvoltare: Cucos Sorin

Designed by SmartBranding


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0